Privacy Policy

Alle gegevens die verzameld worden door deze website worden niet gedeeld op enige wijze met derden. De gegevens die wij verzamelen worden in geanonimiseerde geanalyseerd door ons zelf om het gebruik van de website te verbeteren. Deze website houdt zich aan de regels die zijn beschreven in de wet bescherming persoonsgegevens.

Al het reguliere contact dat u met ons heeft via email, telefoon of anderszins kan weliswaar worden opgeslagen, maar zal nooit en te nimmer gedeeld worden met derden. Ook zullen we deze berichten enkel gebruiken om u antwoord te geven. Emails en bijhorende adressen worden veilig opgeslagen op onze server en worden, nadat de emails zijn verwerkt verwijderd. Ook de e-mailadressen worden verwijderd. We sturen immers geen nieuwsbrieven of iets dergelijks. Alleen in geval dat in de toekomst mocht veranderen dan zal heel duidelijk van te voren kenbaar worden gemaakt dat u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of voor een andere manier van communicatie.

Wij maken gebruik van cookies. Als je hierover meer wil weten ga dan naar cookie verklaring.

U heeft de mogelijkheid om gegevens die u aan ons verstrekt heeft op te vragen. Dit kunt u doen door een email naar ons te sturen. Onderaan de footer vind u een contact formulier.

Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijden deze privacy policy te wijzigen.